Zemní práce

Stejně jako demoliční práce, zajišťujeme také stavební práce dle požadavků a přání zákazníka jako jsou například: skrývky, výkopy základů domů, výkopy jam, bazénů, přípravy HTU, příprava pod komunikace, práce ve stísněných prostorách, čištění koryt potoků, hutnění ploch a další. I tuto činnost provádíme naší zkušenou a odborně proškolenou obsluhou.

Zemní práce vykonáváme výhradně vlastními stroji.

Stačí napsat, zavolat, nebo dodat projekt a můžete se spolehnout na realizaci přesně tak, jak si přejete.

Zajišťujeme:

- zemní výkopové a demoliční práce
- výkopy základů a základových pásů
- přípravné práce pro stavby
- bourací práce s hydraulickým kladivem
- zemní práce pro inženýrské sítě a rekultivace pozemků
- zhotovení a opravy lesních a polních cest a pokládka asfaltového recyklátu
- terénní práce s přípravou pozemku pro zahradníky i s pokládkou zatravňovacích dlaždic
- oplocení pozemků, pokládka zámkové dlažby, zimní údržbu parkovacích ploch

Copyright © 2023 ProCommunica, s.r.o. All Rights Reserved.